A.A.Lab System LTD.
  Home page Home page      
  Sales Technical boozing gate Company Profile Contact  

 

English Español Français Русско 繁體中文 日本語  
svenska 한국어 Deutsch Türkçe Italiano Suomi  
Portuguese Nederlands עברית English Ολλανδικά أربيك  

A.A. Lab Systems är ett högteknologiskt företag som har specialiserat sig på tillverkning av elektronisk utrustning till rymdlaboratorier, forskningsinstitutioner och testanläggningar. Våra produkter baseras på den senaste teknologin och vetenskapliga upptäckter. Vi tillverkar även OEM-produkter baserade på kundernas önskemål.
Bland våra produkter återfinns: Hot-wire & Hot-Film anemometers, Air speed kalibratorer, tryckmätningssystem, laserdoppler velocimeter (LDV), instrumentella förstärkare, fjärrdatainsamlingssystem, isolerade datainsamlingssystem, optiska isolerade länkar, tryckkänsliga mattor, mikrostep motorkontrollers, piezoförstärkare / modulatorer, högspänningsförstärkare, LVDT signalkonditionerare etc.

fiber optic links

Analoga och digitala fiberoptiklänkar
Vi erbjuder olika typer av digitala och analoga fiberoptiklänkar. Dessa länkar används för att överföra analoga eller digitala signaler.Våra analoga fiberoptiklänkar är konstruerade för att fungera i en miljö med industribuller.De drivs med huvudströmmen eller batteri.
Applikationer:
* Överföring av signal genom bullrig miljö
* Högspänningsisolering / isoleringsförstärkare
* Elimination av grundloopar
* Datainsamling från avlägsna webbplatser
* Medicinska applikationer
* Undervattensapplikationer
* Strålningsövervakning
* Högtryckskammare
* EMI/RFI testrum

HWA

Termala anemometrisystem (Hot-Wire anemometer / Hot-Film anemometer)

A. A. Lab Systems har tillverkat Hot-Wire anemometrisystem i mer än 25 år.Våra hot-wire amemometersystem (och hot-film anemometri också) används för aerospade och västskedynamikforskning i vindtunnlar i hela världen av de främsta industriföretagen, forsknings- och utbildningsinstitutionerna.
Våra anemometrisystem har utvecklats för de flesta professionella applikationer. Vi lägger ner alla våra resurser på att utveckla system för kunder för vilka det är viktigt med utmärkt signal / buller-kvot, drift vid ultralåga temperaturer och mångsidighet för alla typer av hot-wire avkännare eller hot-film-avkännare, oavsett tillverkare.Våra anemometrar fungerar även vid mycket komplexa undersökningar med eller utan en gemensam jordledare.

AN-1003 är mest lämpade för flyglaboratorier och vindtunnlar, där datainsamlingssystemet och mjukvaran redan finns och endast ett analogt gränssnitt behövs.
AN-1005 är ett litet, billigt, kompakt system med inbyggt datainsamlingssystem.
AN-2000 är ett fullständigt automatiserat, flerkanals fjärrsystem


Amplifiers

Förstärkare /signalvillkorsapparater:
A. A. Lab Systems tillverkar olika typer av förstärkare och signal villkorsapparater
Högspänningsförstärkare
Piezaförstärkare / Piezoenheter
Sensorsignalkonditioners
Differentiella förstärkare
LVDT signalkonditioners
Högfrekventa instrumentella förstärkare

Laserdoppler anemometer (Laserdoppler velocimeter)
Vi tillverkar laserdoppler anemometeravkännare för vätskemekanikapplikationer. Våra avkännare är integrerade med signalprocessorn och datainsamlingshårdvaran.

OEM-produkter
Våra ingenjörer kan utveckla en produkt som du själv sedan äger i enlighet med dina specifikationer.
Vi har redan utvecklat över 150 produkter inklusive:
Laserscanners och märkmaskiner, röntgenmaskiner, metalltäckningsinstrument, USB2-kort, Gigabit Ethernet-kort, automatiska mätsystem, apparater för dental analys, röntgenslutare, smarta motorkontroller, medicinska instrument, imageprocessingskort, video till USB2-kort, kommunikationskort etc.

 

Innehållet på alla sidor är på engelska
All korrespondens ska äga rum på engelska också


top


A.A. Lab-Systems
Head Office: 33 Hayetzira St., Ramat-Gan 52521, ISRAEL.Tel: 972-3-5756327, Fax: 972-3-5756326
USA office: 9 Blossom drive, Kennett Square, PA19348.  Tel: (302)478-2881 Fax: (610)444-5544


E-mail:webmaster@lab-systems.com
© Copyright 2006, A.A.Lab Systems Ltd.

Produkter